Suriname
Naar Peerke Donders
Programma
Suriname - Huis voor de Pelgrim 2.jpg
Wat gaan we doen
Bekijk het programma
Data & Prijzen
Suriname - Huis voor de Pelgrim 13.jpg
Wat kost het
Bekijk wanneer we gaan

Naar Peerke Donders in Suriname

 

Boeiende 12-daagse pelgrimsreis in de voetsporen van de zalige Peerke Donders naar Suriname. Met aandacht voor zijn leven en werk, de natuur, het slavernijverleden en de culturele diversiteit van de voormalige Nederlandse kolonie.

 

Peerke achterna

De zalige Peerke Donders (1809 – 1887) is bij veel katholieken bekend. Vooral in Brabant en in zijn geboorteplaats Tilburg is hij populair; zijn armoedig geboortehuisje is het centrum geworden van een heiligdom met verder nog een kapel en het ‘Peerke Donders Paviljoen, museum van naastenliefde’. Weinigen kennen echter zijn leef- en werkgebied in Suriname. Daar kwam hij op voor de mensen in de marge: melaatsen, slaven en inheemse volken. Peerke was een doorzetter. Na een moeizame jeugd zette hij zijn zinnen op een priesteropleiding. Hij koos niet voor de makkelijkste plek om missionaris te worden: Suriname. Hij werkte er onder meer in een melaatsenkolonie (Batavia), missioneerde onder de inheemse volken en trok zich het lot van de slaven aan. Op latere leeftijd trad hij toe tot de redemptoristen, toen de Surinaamse missie aan deze congregatie werd overgedragen.

Tijdens deze reis volgen we Peerke Donders op zijn weg in de voormalige Nederlandse kolonie. We komen thema’s op het spoor die een belangrijke rol speelden in zijn leven, zoals zijn aandacht voor de meest verlatenen en zijn sociale bewogenheid. Maar we zijn ook niet blind voor de koloniale geschiedenis van het land, dat nog steeds nauw met Nederland verbonden is. En dan is er natuurlijk de overweldigende Zuid-Amerikaanse natuur. En wat te denken van de grote gastvrijheid en vriendelijkheid van de Surinamers? Christenen, moslims, joden en hindoestanen: vele verschillende culturen leven vreedzaam met elkaar samen. We laten ons graag door hen inspireren. En door Peerke natuurlijk.

 

Wie was Peerke Donders?

Apostel van de melaatsen. Zo wordt de zalige Peerke Donders wel genoemd. Begin 19e eeuw werd hij geboren in de textielstad Tilburg, in een tijd waarin kinderarbeid heel normaal was. Op z´n twaalfde zat Peerke al achter het weefgetouw. Van zijn droom om priester te worden leek aanvankelijk niets terecht te komen. Via een omweg lukte het toch. In 1842 vertrok hij als missionaris naar Suriname, om nooit meer naar Nederland terug te keren. In Suriname zette hij zich vooral in voor leprapatiënten. Toen hij al meer dan 25 jaar priester was trad hij in bij de paters redemptoristen. Hij trok veel het binnenland in om contact te leggen met de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Peerke Donders overleed in 1887. Bijna 100 jaar later – in 1982 – werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

 

Suriname en Paramaribo

In de tropen zonder problemen Nederlands spreken en lezen. Dat kan in Suriname. Een land dat in 1975 onafhankelijk werd, maar toch nog nauw met Nederland verbonden bleef. Het is vreemd om er dezelfde stoeptegels als in Nederland te zien en gebouwen in dezelfde ‘Hollandse’ architectuur. Maar Paramaribo heeft ook een heel eigen bouwstijl ontwikkeld met witgeschilderde houten huizen en de beroemde houten kathedraal. Op een paar grote wegen rond Paramaribo na, gaat al het vervoer over het water. Wie meer van het land wil zien, doet dat per boot. Wij dus ook. Vooral als we ons verder van de hoofdstad af begeven.