Rome
Bezoek de eeuwige stad
Data & Prijzen
Rome Huis voor de Pelgrim 02.JPG

Landelijke jongerenbedevaart naar Rome 

26 april - 2 mei 2020

 

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 (26 april t/m 2 mei) een jongerenbedevaart naar Rome voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. Namens de bisschoppen nodigen Mgr. Mutsaerts (bisschop-referent voor jongeren) en Mgr. Woorts (bisschop-referent voor bedevaarten) jongeren van harte uit om mee te gaan. De inschrijving is gestart. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen.


Highlights

Je vertrekt op zondag 26 april per vliegtuig. De bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein.

 

Begeleiding en verblijf

De reis wordt begeleid door priesters en diakens uit Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen.

 

Je logeert in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome doe je te voet of met het openbaar vervoer. Je moet daarom een goede conditie hebben en goed kunnen lopen, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden.

 

Rome-diversen (8).JPG